ویژه ها

کفپوش‌ها

کفپوش‌ها

کفپوش‌های گرانوای بسیار نرم هستند و در پیاده‌روی‌ها و یا جست و خیز کردن‌های ورزشی باعث می‌گردند که آسیب به اشخاص وارد نشود.
در راه رفتن‌ها ایجاد صدا نمی‌کند، و صدا را جذب می‌نماید.
برای کفش‌های ورزشی دارای اسپایک مانند کفش‌های فوتبال و غیر بسیار مناسب هستند

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: